Banki zdjęć czyli Stock Photography

banki zdjęć stock photography ,fotografia aparatów fotograficznych

Banki zdjęć czyli dochód pasywny

Banki zdjęć nazywane również w języku polskim jako Stock Photography. Od jakiegoś czasu szukam różnych sposobów na stworzenie kilku źródeł pasywnych dochodów, dzięki którym zyskałabym większą niezależność finansową, a może też mogłabym całkowicie zrezygnować z regularnej pracy na etacie.

Banki zdjęć – moje początki

Mniej więcej półtora roku temu zainteresowałam się bankami zdjęć np. Shutterstock czy Adobe Stock, zastanawiając się, czy uda się spieniężyć zdjęcia, które zalegają na moich twardych dyskach. Zapisałam się do kilku portali, w niektórych musiałam przejść weryfikację wstępną (postaram się w przyszłości napisać o tym osobny wpis) i zaczęłam wgrywać pierwsze zdjęcia. Przyznam, robiłam to nieco na chybił trafił.

Banki zdjęć – z perspektywy czasu

Teraz, z perspektywy minionych miesięcy wiem, że podeszłam do tego temu niestety mało profesjonalnie. Tytuły nadawane fotografiom były zbyt ogólne, krótkie, nie zawierały wystarczająco dużo słów kluczy. Wpisując hasztagi używałam głównie tych sugerowanych przez system, a jeśli dany serwis nie stosował owego rozwiązania, zadowalałam się wpisanie zaledwie kilku z nich. Teraz na pewno podeszłabym do tego zupełnie inaczej. I kiedy tylko zyskam nieco więcej czasu, to zdecydowanie zacznę ulepszać system opisywania zdjęć. Cóż, podobno najlepiej uczymy się na własnych błędach.

Banki zdjęć – pierwsze efekty

Mimo braków technicznych w opisie zdjęć udało mi się już nieco na nich zarobić. Nie są to jakieś wielkie kwoty, na pewno mogłoby być lepiej, ale zawsze są to jakieś dodatkowe pieniądze. Mam nadzieję, że z biegiem czasu będę mogła zarabiać na moich fotografiach kwoty na tyle wysokie by np. starczały miesięcznie na opłacenie jednego czy dwóch rachunków (np. telefon lub prąd).

Banki zdjęć – przydatne linki

Jeśli macie ochotę zobaczyć moje portfolio na Shutterstock kliknijcie TUTAJ , zaś jeśli chcecie zacząć własną przygodę z tym rodzajem fotografii i same zarabiać na swoich ujęciach kliknijcie TUTAJ. Zainteresowani zakupem zdjęć? Kliknijcie TUTAJ.

Wkrótce nowy post w dziale PODRÓŻE!

*********************************************************************************************************

Stock photography – passive income

From some time I’m searching for ideas to create a few streams of passive income. I want to reach bigger financial independence or maybe even quite my daily work.

Stock photography – my begginings

About 18 months ago I heard about the idea of Stock Photography like Shutterstock or Adobe Stock and I started to wonder can I monetize the photos I had already on my hard drives. I created contributor accounts on few of them, in some of them I had to pass trial submissions (later in the future I will try to write a separate post about that) and I started to upload first photos. I have to admit, I did it without reading something about it.

Stock photography – from time perspective

Now, after those months, I know that I didn’t treat it enough professionally. Captions of my photos were too short, not detailed enough and they did not include enough keywords. In the hashtag section mostly I was using only those suggested by the platform; if the platform didn’t use that system I was just placing a few of them, without putting enough effort into this. If I would be able to turn back the time I would give to that part of the process much more attention, and for sure I will with the new photos I’m going to upload in the future. Well, after all, we all learn the best on our own mistakes.

Stock photography – first results

Despite technical shortcomings in the captions and hashtags I managed to earn a little bit on my photos. It’s not some big amounts, for sure it could be better, but after all, it’s some extra income. I hope that with the time I will be able to earn on the stock photography enough to be able to pay each month a bill or two (like phone or electricity).

Stock photography- some useful links

If you would like to see my portfolio on Shutterstock click HERE, and if you want to join Shutterstock click HERE. If you want to become a custumer click HERE.

Soon new post in section TRAVEL!